Kvinde af integritet: 12 vejledende principper - September 2022

  Kvinde af integritet: 12 vejledende principper

Hvad vil det sige at have integritet?Når vi taler om en mand eller kvinde med integritet , vi mener normalt nogen moralsk konsekvent. Integritet er viljen til altid at gøre det rigtige for enhver pris.

Jesus var en mand med integritet. At være kristen er at følge Kristi eksempel.

Gud giver os integritet. Det er kimen til godhed i mennesker, som hver person skal dyrke.

Når vi virkelig har det, kan ingen fristelse bryde det. En person med integritet kan ikke kompromitteres, fordi det er en del af deres væsen.Læs videre for at se, hvad et liv i integritet indebærer.

Indhold at vise 1 Hvad vil det sige at være en kvinde med integritet? to Hvad er egenskaberne ved en kvinde med integritet? 12 principper 2.1 1. Uselviskhed 2.2 2. Ansvar 23 3. Ansvarlighed 2.4 4. Tilgivelse 2.5 5. Tålmodighed 2.6 6. Ydmyghed 2.7 7. Venlighed 2.8 8. Respekt 2.9 9. Ærlighed 2.10 10. Troværdighed 2.11 11. Medfølelse 2.12 12. Autenticitet 3 Hvad siger Bibelen om integritet? 15 vers 4 På en sidste bemærkning

Hvad vil det sige at være en kvinde med integritet?

  to piger grinerAt være en kvinde med integritet betyder at leve hver dag på en ærlig og retskaffen måde.

Integritet kommer fra hjertet. Det tager konsistens i tankerne , beslutninger og handlinger for at opbygge et liv i integritet – konsistens i valget af at gøre det rigtige hver dag.

En kvinde som denne er moralsk ubestikkelig, fordi hendes integritet giver hende modstandskraft mod korruption.Dermed ikke sagt, at det ikke er udfordrende – det kræver stor styrke og overbevisning at beslutte sig for at gøre godt for enhver pris hver dag.

Fristelsen til at gå den lette vej er stor, men alligevel modstår hun det, fordi hun ellers ikke kunne leve med sig selv.

Hvad er egenskaberne ved en kvinde med integritet? 12 principper

En kvinde med integritet lever livet styret af sine principper. Vi kommer til at undersøge dem én efter én, men de kommer alle til at gøre det rigtige.God karakter og et godt liv sker ikke bare. De er bygget ved at overholde standarder og værdier der passer til et moralsk kodeks konsekvent og bevidst.

At være et sundt menneske er en uendelig opgave.Lad os tage et kig på nogle eksempler på, hvad et liv i integritet er i praksis.

1. Uselviskhed

  piger frivilligtEn kvinde med integritet er mest tilfreds, når hun kan gøre noget for andre. Hendes fokus er på andre menneskers behov - hun er generøs med sin kærlighed, tid og ressourcer.

At hjælpe andre og gøre deres liv bedre giver hende lykke. Hun sætter ofte andres behov over sine egne.

Ved at gå ud af hendes måde at hjælpe mennesker, kommer hendes medfølelse og næstekærlighed til udtryk gennem handlinger i stedet for blot ord.

Hendes uselviske hverdagshandlinger viser hendes dedikation til at gøre verden til et bedre sted.

2. Ansvar

Vi har en ansvar for ting, vi kan kontrollere. Hun forstår dette og tager personligt, socialt og fagligt ansvar alvorligt.

Hun udfører sine opgaver med flid og indsats. At arbejde med sociale spørgsmål er noget, hun betragter som sin forpligtelse.

Hendes ressourcer og evner bruges til at gøre gode ting. Hun er klar over, at hendes adfærd har indflydelse på verden omkring hende .

For eksempel vil hun være et godt eksempel for andre kvinder. I sine handlinger overvejer hun en ung kvinde, som måske er inspireret af sit liv i integritet.

3. Ansvarlighed

  kvinde sidder og tænker på noget

Hvis du nogensinde fandt ud af det, og der ikke var nogen konsekvenser, ville du så gøre noget, der ikke er rigtigt? Vores karakter viser, hvad vi gør, når ingen andre end Gud ser.

En kvinde med integritet følger ikke principper af frygt for straf, men på grund af sin karakter. Hendes moralske imperativ er hendes vilje til at gøre det rigtige.

Hun tager ansvar for sin succes og sine fiaskoer, fordi de kommer fra hendes handlinger. Hun bebrejder ikke andre mennesker , held eller omstændigheder for ting under hendes kontrol.

At begå fejl er menneskeligt. Hun indrømmer sine fejl, undskylder, lærer af dem og søger tilgivelse.

4. Tilgivelse

Som kristen kvinde forstår hun, at tilgivelse giver frihed. Det frigør os fra vrede og bitterhed og giver os fred.

For at blive tilgivet skal vi tilgive andre .

For at tilgive må vi se det skete i øjnene og acceptere, at det sårede os. Vi må træffe et valg om at tilgive og ikke bare vente med at føle det.

Hun træffer bevidste beslutninger for at forløse følelser af vrede for en, der har gjort hende forkert.

Som en der lader tingene gå og nærer ikke nag , hun er den første, der tilbyder tilgivelse og leder efter forsoning.

5. Tålmodighed

  piger sidder på sofaen og snakker

Fordi hun er tilhænger af Guds ord , hun er påvirket af Guds egen tålmodighed med menneskeheden, som inspirerer hende til at vise barmhjertighed og tilbageholdenhed.

Med sin følelse af forståelse ved hun, at folk har deres grunde til deres handlinger, og hun dømmer ikke. Hun viser eftergivenhed over for dem, der tester hende.

Frustrerende situationer kan føre til vrede, men hun har kontrol over sine reaktioner. Vrede kommer langsomt til hende, og hun er omhyggelig med at klare det.

Et stærkt moralsk grundlag og at være omgivet af støtte giver hende styrke til at bære sine byrder og holde ud.

6. Ydmyghed

En kvinde med integritet er ikke selvretfærdig.

Hendes dydige liv er noget, der kommer fra en følelse af, at hun skal gøre rigtigt. Det er indre ro og ikke anerkendelse, hun leder efter.

Guds mening er over alle andres for hende. Hun stræber efter give slip på sit ego . Hendes selvtillid gør hende ikke stolt.

Ved at erkende, at hun ikke altid har ret, undskylder hun, når hun tager fejl og lytter til, hvad folk siger. Hun giver kredit, hvor der er æren, og tager ikke andre menneskers ære.

Det er denne kvinde taknemmelig , og hendes samvittighed er ren.

7. Venlighed

  mand og kvinde går og drikker kaffe

Integritet understøtter at gøre godt. At byde det velkommen i dit liv betyder, at du altid hjælper andre mennesker.

Hun følger Jesu eksempel og elsker alle. Hendes kærlighed viser sig gennem hendes gode gerninger.

Venlighed går langt i at få folk til at leve et bedre liv. En kvinde med integritet er generøs og venlig og har altid et venligt ord.

At få nogen til at føle sig lettet eller at få et smil på læben er sin egen belønning. Hun føler glæde, når hun ved, at hun har forbedret nogens liv, uanset om det er småt eller stort.

8. Respekt

En kvinde, der lever sit liv, altid gør det rigtige, værdsætter andre mennesker og viser dem respekt.

Hun accepterer folk, som de er, og behandler dem med omhu. Hun respekterer andre menneskers følelser, grænser og valg.

Altid høflig og opmærksom, denne kvinde er en god lytter. Hun er hensynsfuld og viser påskønnelse.

Hun har gode manerer , og hendes måde at udtrykke sig på er gennem positivitet.

9. Ærlighed

  par sidder på gulvet og taler

Hun fortæller sandheden for enhver pris. Hun har modet til at sige 'nej'.

Nogle gange fortæller vi små hvide løgne for at bevare freden eller for at få folk til at føle sig bedre med sig selv.

Men når folk bliver opmærksomme på dette, bryder det deres tillid og får dem til at spekulere på, hvad vi ellers har løjet om.

Hvad en kvinde med integritet gør i stedet er at hjælpe dem. En falsk følelse af komfort er midlertidig, men støtte og accept bliver ved.

10. Troværdighed

Hendes ubestridelige moralske værdier gør hende hævet over bebrejdelser. Folk, der kender hende, ved, at de kan stole på hende og stole på hende med alt.

Denne kvinde er hæderlig, pålidelig og holder sit ord. Når hun lover noget, gør hun som hun siger.

Hun er sådan en, folk kan lægge deres børn, deres værdigenstande og deres hemmeligheder i hendes hænder og have tro på, at hun vil tage sig af dem.

11. Medfølelse

  ung kvinde sidder og kigger ud af vinduet

Hun har tro på mennesker . Hun forsøger at se det gode i alle og giver alle fordele af tvivlen. Hun har altid folks følelser i tankerne.

Selv når nogen handler på en måde, der er mindre end god, forstår hun, at vi ikke ved, hvilke problemer de kan have i deres personlige liv, der får dem til at gøre det.

Forståelse og empati er vigtige for hende, men hun tager også affære. Når andre mennesker har ondt, gør hun alt, hvad hun kan for at hjælpe.

12. Autenticitet

Hun er altid oprigtigt sig selv. Hendes moralske kompas guider hende, og hun har overbevisning i sin tro. Hun er tro mod sig selv, selv under pres og forventninger om ikke at være det.

En kvinde med integritet er ærlig omkring sine meninger og kommunikerer dem på en oprigtig måde. Dette betyder ikke, at hun er grusom eller uvenlig - hun accepterer mennesker og viser god vilje, men skjuler sig ikke.

At have integritet betyder, at det at gøre det rigtige er absolut, og at have autenticitet betyder, at hendes beslutninger og valg er i overensstemmelse med hendes værdier.

Hvad siger Bibelen om integritet? 15 vers

  bibel på bordet

Jesus Kristus var en mand med integritet. Intet kunne friste ham væk fra hans mission om at frelse dem, der var fortabt og sprede Guds ord.

Vigtigheden af ​​integritet i Bibelen er stor. Mange eksempler og vers taler om konsekvens, ærlighed og moralsk retskaffenhed.

Lad os læse nogle af dem:

1. 'Den, der vandrer i retskaffenhed, går trygt, men den, der gør sine veje krogede, vil blive fundet.' — Ordsprogene 10:9

2. 'De oprigtiges uangribelighed leder dem, men de forræderiskes skævhed ødelægger dem.' — Ordsprogene 11:3

3.' Løgnende læber er en vederstyggelighed for Herren, men de, der handler trofast, er hans glæde.' — Ordsprogene 12:22

4 . 'At gøre retfærdighed og retfærdighed er mere antageligt for Herren end offer.' – Ordsprogene 21:3

5. 'Bedre er en fattig mand, der vandrer i sin integritet, end en rig mand, der er skæv på sine veje.' – Ordsprogene 28:6

6. 'Den retfærdige, som vandrer i sin uangribelighed - salige er hans børn efter ham!' – Ordsprogene 20:7

7. 'Hvem er der nu til at skade dig, hvis du er nidkær for det gode? Men selv om du skulle lide for retfærdighedens skyld, vil du blive velsignet. Frygt ikke for dem og vær ikke urolige, men ær i jeres hjerter Kristus Herren som hellig, idet I altid er rede til at forsvare enhver, som beder jer om en grund til det håb, der er i jer; dog gør det med mildhed og respekt og med god samvittighed, for at de, der håner din gode opførsel i Kristus, kan komme til skamme, når du bliver bagtalt.' – Peter 3:13-16

8. 'Målet med vores anklage er kærlighed, der kommer fra en rent hjerte og en god samvittighed og en oprigtig tro.' – 1 Timoteus 1:5

9. 'Men vi har givet afkald på skændige, underhåndsmæssige måder. Vi nægter at praktisere list eller at pille ved Guds ord, men ved åben erklæring om sandheden vil vi anbefale os selv til alles samvittighed i Guds øjne. – 2 Korintherbrev 4:2

10. 'Bed for os, for vi er sikre på, at vi har en ren samvittighed, som ønsker at handle hæderligt i alle ting.' – Hebræerne 13:18

elleve. 'En, der er tro i meget lidt, er også tro i meget, og en, der er uærlig i meget lidt, er også uærlig i meget.' – Lukas 16:10

12. 'Vis dig selv i alle henseender at være en model for gode gerninger, og i din undervisning vis integritet, værdighed.' – Titus 2:7

13. 'Til sidst, brødre, hvad der er sandt, hvad der er hæderligt, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er dejligt, hvad der er prisværdigt, hvis der er nogen fortræffelighed, hvis der er noget, der er rosværdigt, så tænk på disse ting.' – Filipperne 4:8

14. 'Må retskaffenhed og retskaffenhed bevare mig, for jeg venter på dig.' – Salme 25:21

femten. 'På dette ved jeg, at du har glæde af mig: min fjende skal ikke råbe i triumf over mig. Men du har støttet mig på grund af min uangribelighed, og du har stillet mig for dit nærvær for evigt.' — Salme 41:11-12

På en sidste bemærkning

Alt, hvad vi har talt om indtil nu, alle de principper, vi nævnte, kan anvendes på vores eget liv. At tænke på dem kan inspirere os til at leve et liv i integritet.

At være et godt menneske er at vælge at gøre godt, ikke fordi du skal, men fordi du ikke kan forestille dig at gøre andet.

Den eneste måde at opnå dette på er at vælge det hver dag. En kvinde med integritet er konsekvent i hendes bestræbelser på at leve med ære og retskaffenhed.